Безплатна доставка

 1. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА се извършва само на географската територия на Република България. Извън страната, поръчките се доставят и таксуват спрямо условията на избраната куриерска фирма.
 2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която EXTRA STORE има договорни отношения, или чрез транспорт на EXTRA STORE. При личен избор на куриерска фирма от Клиента, с която EXTRA STORE няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.
 3. Цената за доставка се включва в стойността на фактурата, освен когато EXTRA STORE е обявил преференциални условия с безплатна доставка.
 4. Поръчките се доставят до адрес на клиента /до входа на сградата при осигурен достъп/ или до офис на куриерска фирма.
 5. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, EXTRA STORE не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Клиента.
 6. EXTRA STORE си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Клиента, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 7. В случай, че EXTRA STORE не може да изпълни дадена поръчка поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 15 календарни дни от датата, на която EXTRA STORE е следвало да изпълни задължението си.

Срок на доставка

 1. Поръчани стоки чрез Онлайн магазин EXTRA STORE , се доставят от куриер или от служител в срок от 5 до 7 работни дни в зависимост от наличността на поръчаният продукт.
 2. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.
 3. EXTRA STORE не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.
 4. При невъзможност Клиентът да бъде намерен на посочения адрес за доставка, не по вина на EXTRA STORE, и Клиентът не осъществи връзка в рамките на 24 часа за уточнение на втори опит за доставка EXTRA STORE се освобождава от задължение да достави поръчката.
 5. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Клиентът следва да бъде своевременно уведомен от страна на EXTRA STORE.