1. БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА се извършва само на географската територия на Република България. Извън страната, поръчките се доставят и таксуват спрямо условията на избраната куриерска фирма.
  2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която EXTRA STORE има договорни отношения, или чрез транспорт на EXTRA STORE. При личен избор на куриерска фирма от Клиента, с която EXTRA STORE няма договорни отношения, не са валидни обявените условия за доставка и рекламация.
  3. Цената за доставка се включва в стойността на фактурата, освен когато EXTRA STORE е обявил преференциални условия с безплатна доставка.
  4. Поръчките се доставят до адрес на клиента /до входа на сградата при осигурен достъп/ или до офис на куриерска фирма.
  5. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, EXTRA STORE не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Клиента.
  6. EXTRA STORE си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Клиента, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
  1. В случай, че EXTRA STORE не може да изпълни дадена поръчка поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 15 календарни дни от датата, на която EXTRA STORE е следвало да изпълни задължението си.